De Groot Camerasystemen

Geschiedenis

​De huidige directeur/eigenaar van De Groot Camerasystemen B.V., de heer R.A.C.M. (Rob) de Groot, is begonnen in de wereld van grondverzet, waar hij heel wat jaren heeft rondgelopen. Hij was dan ook behoorlijk vertrouwd geraakt met het vak en de markt van grondverzet. Toch heeft hij er op een bepaald moment voor gekozen om het grondverzet achter zich te laten. Rob de Groot koos voor een functie als bedrijfs- en productieleider bij een aanneming- en recyclebedrijf. Na een aantal jaren was het toch weer tijd voor een nieuwe en avontuurlijkere uitdaging. Deze keer een permanente. Rob de Groot besloot zijn eigen koers te gaan varen en zijn kennis en ervaring voortaan zelfstandig in te gaan zetten. De Groot Aanneming en Verhuur B.V. was een feit.
 
In 1994 is Rob de Groot De Groot Aanneming Verhuur B.V. gestart.  Aanvankelijk met grondwerkzaamheden, zoals het graven van sleuven en het leggen van kabels (coax UTP en glasvezel) ook wel infra genoemd. De grondwerkzaamheden en de aanleg van deze infra, waren vaak ten behoeve van grootschalige camerasystemen in openbare gebieden. Op deze manier kwam De Groot Aanneming en Verhuur B.V. steeds meer in aanraking met deze branche en voortvloeiend hieruit ontstond er meer vraag naar, met name van overheidsinstanties, zoals gemeenten en politie. Zij wilden complete systemen voor cameratoezicht ten behoeve van openbare gebieden aangelegd hebben.

Wij zijn ons hierin gaan specialiseren en inmiddels installeren we volledige camerasystemen conform BRL cameratoezicht openbare plaatsen. Gemeente Tilburg was een van de eerste grote opdrachtgevers. De Groot heeft daar mede, als onderaannemer, het tweede grootste project in Nederland inzake cameratoezicht succesvol uitgevoerd.

Het een kan niet zonder het ander. De Groot heeft zich steeds verder gespecialiseerd in complete camerasystemen en een logisch gevolg was specialisatie op het gebied van advies, ontwerp en installatie. Maar ook het afmonteren en inregelen van vaste- en draadloze camerasystemen werd onderdeel van onze business. Inmiddels kunnen wij stellen dat de Groot een naam heeft opgebouwd in deze wereld.

Om duidelijkheid te scheppen en onze opgebouwde expertise recht te doen, heeft dit in april 2011 geresulteerd in een naamswijziging. De Groot Aanneming en Verhuur werd De Groot Camerasystemen B.V. en alle activiteiten worden voortaan uitgevoerd onder deze nieuwe naam.