De Groot Camerasystemen

Camera's in publieke ruimten, waarom?

De keuze om in publieke ruimten camera’s te plaatsen heeft vaak als oogmerk:
Vergroten veiligheidsbeleving voor u als inwoner, bezoeker of ondernemer
Preventie van criminaliteit en overlast
De-escalerend effect op het gedrag van verdachten
Bestrijden van overlast
​Opsporing strafbare feiten
​Crowd-management tijdens evenementen
Schade door criminaliteit verminderen

En als de camera’s door een toezichtcentrale worden uitgekeken:
Verstoringen openbare orde en veiligheid (vroegtijdig) opmerken
Effectiever en efficiënter toezicht
Proactieve handhaving
Reactief politie optreden
 
Het optimale effect van cameratoezicht is sterk afhankelijk van de samenwerking tussen de toezichthouders, beheerders en gebruikers van de openbare ruimte. Men kan het optimale effect met goede resultaten o.a. bereiken door:
 
Het creëren van een veilige en beheer(s)bare omgeving
Toezien en toezicht houden op het naleven van regels
Toezien en toezicht houden op veiligheid
Toezien en toezicht houden op bescherming van eigendommen
Inwoners en bezoekers leven regels na
Inwoners en bezoekers letten op eigen veiligheid en die van anderen
 
Allesbepalend is natuurlijk de reactie en te nemen actie n.a.v. een incident of calamiteit;
Camera's zijn hier 24/7 een krachtige ondersteuning in !!!


Privacy omwonenden
Privacy is een groot goed en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunnen we u informeren dat de camera’s zo worden ingesteld dat privatieve delen in het gezichtsveld van de camera, zoals deuren en/of vensters worden verhuld.
 
Men noemt dit met een technische term ook wel ”Privacy-masking”.