De Groot Camerasystemen


Camerasystemen in publieke ruimten

Camerasystemen in publieke ruimten zoals binnensteden, horeca-uitgaansgebieden, woonwijken, stationsgebieden, winkelcentra en andere openbare plaatsen, zijn een goede aanvulling ter handhaving van de openbare orde, crowd-management en veiligheid. Een adequaat hulpmiddel voor politie en gemeenten, passend binnen het kader van de integrale veiligheidsstrategie.
 
 
 
Lees meer
Calamiteiten: 0487 50 9901
Onderhoud: 0487 50 9905
Gladheidsbestrijding: 0487 50 9901